Področja dela

Svetujemo vam in vas zastopamo na vseh spodaj navedenih področjih:


Civilno in gospodarsko pravo:

Pogodbe, dolžniško-upniška razmerja, dedno pravo, odškodnine, razveze zakonske zveze, delitve skupnega premoženja, stvarno pravo.

Kazensko pravo:

Zastopanje obdolžencev v kazenskih postopkih, zastopanje oškodovancev, premoženjskopravni zahtevki za povračilo škode, povzročene s kaznivim dejanjem, zahtevki in tožbe za odškodnino zaradi neupravičenega pripora ali zapora.

Delovno pravo:

Priprava splošnih aktov delodajalca, priprava pogodb o zaposlitvi, redne in izredne odpovedi, svetovanje pri sklepanju delovnopravnih pogodb, tožbe zaradi izpodbijanja odpovedi pogodbe o zaposlitvi, disciplinski postopki.

Kontaktni podatki

Tel. št.: 01 232 16 43

Fax: 01 300 77 38

Naslov: Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana

E-naslov: matej.ban@odvetnik-ban.si


Po telefonu nas lahko pokličete vsak dan od ponedeljka do petka med 9. in 16.30. Sestanki potekajo po predhodnem dogovoru.

Partnerska pisarna

Odvetniška pisarna Sladič & Resnik, d.o.o.

ODVETNIK MATEJ BAN, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana, tel: 01 232 16 43, fax: 01 300 77 38, matej.ban@odvetnik-ban.si

ID-DDV: SI 64053563, matična številka: 2341581000, TRR: SI56 0310 5100 0410 907 pri SKB banka d.d.

Odvetnik Matej Ban je vpisan v imenik odvetnikov OZS v Ljubljani dne 1.4.2007 pod št. 235/07

Pogoji uporabe